Nike Blazer Premium Leather (Pony Brown/White) – size? Exclusive-1

Nike Blazer Premium Leather (Pony Brown/White) - size? Exclusive-3
Nike Blazer Premium Leather (Pony Brown/White) - size? Exclusive-4