Air Jordan 1 KO – White/Black/Varsity Red

Air Jordan 1 KO - Black/Varsity Red/White-1
Air Jordan 1 KO - White/Black/Varsity Red-2